top of page

O nás

 

Naša MŠ je najstaršou materskou školou v Dolnom Kubíne. Je v centre mesta jediná a jej súčasťou je veľká záhrada s ihriskom. Materská škola má 4 triedy. Dva pavilóny...

Naše zameranie

 

Náš Školský vzdelávací program Detské kroky sa riadi požiadavkami školského zákona a Štátneho vzdelávacieho programu. Okrem cieľov vyplývajúcich z...

Facebook

 

Informácie a oznamy pre rodičov aktualizujeme nielen na našej stránke ale rovnako aj na Facebooku.

Fotogaléria

 

Fotografie zoradené podľa akcií MŠ si môžete pozrieť v našej Fotogalérii.

Naša MŠ
bottom of page