top of page

Akcie

Ďalšie akcie v priebehu roku

 • bábkové divadlá v MŠ,

 • hudobné koncerty pre deti

 • folklór, deň otvorených dverí,

 • dopravné ihrisko – Brezovec,

 • exkurzie, vychádzky, besedy,

 • program pre dôchodcov,

 • prezentovanie sa na verejnosti

Mimoškolské aktivity

 • Oravská knižnica, Oravské osvetové stredisko

 • Besedy - policajti, hasiči...

 • Exkurzie - obchody, inštitúcie, základné školy...

1.     Šarkaniáda – september – október 

2.     Tekvicový svetlonos – október – november 

3.     Deň materských škôl - 4. november

4.     Pečenie medovníkov – november – december 

5.     Posedenie pri stromčeku – december 

6.     Snehuliakovo – január 

7.     Dopravná výchova - januá

8.     Fašiangový karneval – január

9.     Folklorny program - husle, harmonika -január    

10.   Kubínsky krčiažok – marec  

11.   Deti lesa – apríl 

12.   Deň matiek - máj 

13.   Olympiáda – máj

14.   MDD – jún                  

13.   Výlet – máj-jún       

14.   Rozlúčka s predškolákmi – jún   
 

Uskutočnené aktivity 2022/23
 • viď fotogaléria

Uskutočnené aktivity 2021/22
 • V priebehu mesiaca október sa uskutočnili v triedach šarkaniády (viď galéria)

 • 20.10.2021 sa uskutočnilo na školskom dvore divadielko zo Spišskej novej Vsi "Danka a Janka"

 • 4.11.2021 sa uskutoční z príležitosti Dňa Materských škôl deň plný zábavy a súťaží

 • 6.12.2021 nás navštívil Mikuláš

 • 16.12.2021 Divadielko "Zimný príbeh zvieratiek"

 • 26.01.2022 Karneval v MŠ

 • 25.2.2022 Divadlo: Macko Brumko a čarovné slovíčka

 • 30.3.2022 Kubínsky krčiažok - poézia a próza

 • 11.4.2022 Návšteva v ZUŠ Bohúňa - predškoláci

 • 28.4.2022 Deti lesa - environmentálny projekt MŠ - Kuzmínovo

Uskutočnené aktivity 2020/21
 • 28.10.2020 boli v triedach uskutočnené šarkaniády​ (viď Fotogaléria - 4. trieda)

 • 4.11. 2020 sa z príležitosti Dňa Materských škôl uskutočnila v každej triede detská zábava, hry, súťaže, folklórne veselice (viď Fotogaléria)

 • Dňa 1.12.2020 boli vyhodnotenie výtvarnej súťaže " "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej obrany". Naše deti obsadili 1.2. a 3.miesto. Gratulujeme Damiánkovi Datkovi, Julke Meškovej, Hanke Balkovej.

 • V novembri sa tiež uskutočnil už 17 ročníku medzinárodnej  výtvarnej súťaže " Vianočná pohľadnica" Krásne 2.miesto získala Kristínka Jurgošová. Gratulujeme.

 • Dňa 4.12.2020 nás v doobedňajších hodinách navštívi Mikuláš. Všetky deti obdaruje krásnymi balíčkami s prekvapením a dobrou náladou.

 • Dňa 19.4.2021 zahrali pani učiteľky deťom divadielko "Pampúšik". Deti sa ho zúčastnili po triedach, aby boli dodržané epidemiologické opatrenia

 • Dňa 1.6.2021 - MDD - súťaže, hry a zábava. Všetky deti boli obdarované balíčkami s prekvapením.

 • Dňa 3.6.2021 - akcia Vnímajkovia - Skvelé dopoludnie s kamarátmi Vnímajkovia.

bottom of page