top of page

Strava a platby

S účinnosťou od 1.1.2024

Pri stravovaní detí dodržiavame vhodný časový harmonogram podávania stravy, primeraný percentuálny podiel rozloženia jednotlivých dávok jedál. Strava sa podáva deťom s požadovanou energetickou a biologickou hodnotou v súlade s odporúčanými výživovými dávkami pre danú vekovú skupinu detí.

Banka, číslo účtu

VÚB, IBAN SK0302000000000021736332

Doplňujúce údaje

meno dieťaťa

Stravná jednotka: 2,10  €,  réžia: 12,- €
Platba musí prebehnúť mesiac vopred (do 20. dňa v mesiaci)

bottom of page