top of page

Informácie a oznamy pre rodičov

Nájdete nás aj na Facebooku

  • Facebook

Informácie a oznamy pre rodičov aktualizujeme nielen na našej stránke ale aj na Facebooku.

Pozor

1.1.2024

Od 1.1.2024 - Zmena výšky platby za rodičovský mesačný príspevok a réžiu za pobyt dieťaťa v MŠ (viď Strava a platby)

Prázdniny

informácie o prázdninách 2023/24 budeme priebežne dopĺňať podľa pokynov Zriaďovateľa - Mesta Dolný Kubín.

bottom of page