top of page

O nás

IMG-20200529-WA0007.jpg

Naša MŠ je najstaršou materskou školou v Dolnom Kubíne. Je v centre mesta jediná a jej súčasťou je veľká záhrada s ihriskom. Materská škola má 4 triedy. Dva pavilóny sú spojené priestrannou jedálenskou časťou a priestorom na telovýchovné aktivity- telocvičňou.

 

Priestory sú krásne a veľké, usporiadané tak, aby vyhovovali pre rôzne skupinové

či individuálne činnosti detí.

Každá z piatich tried má svoju herňu, spálňu a spoločnú jedáleň. Triedy sú dostatočne vybavené nábytkom. Zdravotné a hygienické zariadenia sú pri každej triede. Odpovedajú počtu detí, sú zdravotne nezávadné a bezpečné. Interiér materskej školy je estetický, dotváraný prácami detí a personálom MŠ.

Na budovu MŠ bezprostredne naväzuje záhrada s ihriskom. Záhrada je vybavená preliezkami, pieskoviskom s bezbarierovým prístupom a voľným priestorom na hranie sa
a uskutočňovanie rôznych aktivít organizovaných našou materskou školou.

Všetky vnútorné aj vonkajšie priestory spĺňajú bezpečnostné a hygienické normy. Prevádzka v materskej škole je od 6.30 do 16.30 hod. Počas letných prázdnin sa prevádzka preruší na jeden mesiac. Počas prerušenia prevádzky májú deti možnosť navštevovať náhradnú MŠ.

Zamestnanci

Riaditeľka MŠ

Stela Mihálová

Učiteľky

Kristína Šrobová, Mgr.Mária Juráková, Veronika Laurinčíková, Silvia Gaššová, Žofia Šubjaková, Romana Švihrová, Iveta Palugová

Asistent učiteľa

Erika Mordáčová

Nepedagogickí pracovníci

Amália Dudžáková (vedúca ŠJ), Eva Ondrušová (kuchárka), Jana Sokolová (kuchárka), Jana Machajová (upratovačka), Miroslava Jurigová (upratovačka)

Spolupráca s rodičmi

Škola, rodina a spoločnosť musia spolupracovať, aby vybudovali taký program, ktorý by vychádzal v ústrety individuálnym potrebám detí a ich rodinám. Spolupráca medzi rodinou a školou dáva deťom pocit istoty. Našou snahou je smerovať k tomu, aby rodičia boli informovní o základných pravidlách a režime práce v škole:

 • Možnosť úpravy programu podľa individuálnch potrieb detí

 • Spolupodieľanie sa na všetkých akciách a aktivitách podľa záujmu

 • Spolupráca rodičov pri zveľaďovaní školského dvora a okolia MŠ

Členovia rodičovskej rady

Členovia rodičovskej rady na školský rok 2023/24:

 • 1. trieda -

 • 2. trieda - 

 • 3. trieda - 

 • 4. trieda - 

Rozdelenie do tried

 • 1. trieda -

 • 2. trieda - 

 • 3. trieda - 

 • 4. trieda - 

bottom of page